Ambtelijke hoorzitting bezwaar afwijzen subsidie Iedereen een Boom


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:30
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer: A21-052
Bezwaarmaker: Particulier

Samenstelling ambtelijke hoorzitting

Voorzitter: De heer mr. G. Knuttel

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De voorzitter nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Omschrijving bezwaar A21-052

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van een subsidieaanvraag op grond van de regeling Iedereen een boom.

Meer informatie

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: : de zitting wordt digitaal gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 2 juli 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.