Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 21 juni 2021 - 15.30 uur


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Particulieren

Omschrijving

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
Lid: Mevrouw M.T. van Haaf

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.
De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Rolnummer: A21-045 - Aanvang 15.30 uur

Bezwaarmaker: Particulier

Omschrijving bezwaar: Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot weigering van een ontheffing voor het nemen van een ligplaats.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen:: de hoorzittingen worden fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 18 juni 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.