Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 2 november


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:30
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op donderdag 29 oktober 2020 om 16.00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, telefoon: 038 499 95 06. Het is mogelijk dat de zitting digitaal wordt gehouden, afhankelijk van beschikbare ruimten.

Omschrijving

Rolnummer: A20-093
Bezwaarmaker: Particulier

Samenstelling hoorcommissie:

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
Lid: De heer ir. G.H. ten Bolscher

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Omschrijving bezwaar A20-093

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van wijzigingen in het Natuurbeheerplan Overijssel voor beheerjaar 2021.