Hoorzitting 27 oktober 2020


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Bezwaarmaker: Organisatie

Rolnummer: A20-117

Samenstelling hoorzitting

Voorzitter: De heer mr. G. Knuttel

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De voorzitter nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.


Omschrijving bezwaar: Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het buiten behandeling laten van de subsidieaanvraag voor het projectonderzoek naar vernieuwende koffiecreamer poeder o.b.v. soja.

Meer informatie

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: de zitting wordt digitaal gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 23 oktober 2020 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.