Hoorcommissie 19 oktober 2020


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Samenstelling hoorzitting

Voorzitter          Mevrouw mr. K. Vaalburg

Lid        De heer dr. Y.J. van Hijum

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Omschrijving bezwaar

A20-151

Een bezwaarschrifttegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot ambtshalve nihilvaststelling van de subsidie voor een project.

A20-145

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het handhavingsverzoek inzake het project Karshoek-Stegeren in het kader van de Wet natuurbescherming/stikstof.

A20-146

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het handhavingsverzoek inzake het project Karshoek-Stegeren in het kader van de soortenbescherming.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 16 oktober 2020 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06. Het is mogelijk dat de zitting digitaal wordt gehouden, afhankelijk van beschikbare ruimten.