Hoorcommissie Legesheffingen


Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:00 tot
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

A20-114 en A20-115

Samenstelling hoorcommissie:

Voorzitter: Mevrouw drs. J.A. Welmers 
De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De voorzitter nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het legesbesluit van de heffingsambtenaar, zoals genomen naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten over een omgevingsvergunning.

Omschrijving bezwaar

A20-114

Een bezwaarschrift tegen de legesaanslag naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten over een omgevingsvergunning voor de bouw van een ongelijkvloerse kruising.

A20-115

Een bezwaarschrift tegen de legesaanslag naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten over een omgevingsvergunning voor de bouw van viaduct A28.

Meer informatie

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 2 oktober 2020 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06. Het is mogelijk dat de zitting digitaal wordt gehouden, afhankelijk van beschikbare ruimten.