Hoorcommissie 21 september 2020


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:30
Locatie
Locatie Gemeente Zwolle (Stadhuis), Grote Kerkplein 15, Zwolle.
Omschrijving

Samenstelling hoorzitting

Voorzitter          Mevrouw mr. K. Vaalburg

Lid        De heer E. Boerman

De hoorzitting wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Omschrijving bezwaar A20-123 t/m A20-132

Bezwaarschriften tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van een vergunning voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in de periode 1 maart tot 1 oktober met behulp van het geweer, in het kader van schadebeheer en -bestrijding, in Overijssel.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 18 september 2020 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06. Het is mogelijk dat de zitting digitaal wordt gehouden, afhankelijk van beschikbare ruimten.