Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 12 april


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
Lid: De heer R.H. de Witte

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris. De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Rolnummer: A20-157 - Aanvang 15.00 uur

Omschrijving bezwaar: Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot het opleggen van een last onder dwangsom

Rolnummer: A21-010 en A21-024 - Aanvang 16.00 uur

Omschrijving bezwaar: Twee bezwaarschriften tegen het besluit van Gedeputeerde tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: de hoorzittingen worden digitaal gehouden. Wilt u deelnemen aan de zittingen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 9 april 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.