Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 8 februari 2021 - 16.00 uur


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 16:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Organisatie

Omschrijving

Rolnummer K19-013

Klacht inzake het bestuurlijk proces.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
Lid: M.T. van Haaf

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt enkele medewerkers van de provincie Overijssel uit om tijdens de zitting een reactie te geven op de klacht.

Meer informatie

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: : de hoorzitting wordt digitaal gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 5 februari 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06