Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 8 februari 2021 - 15.00 uur


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Particulier

Omschrijving

Rolnummer A20-164

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het handhavingsverzoek inzake het gebruik van een loswal in Giethoorn dan wel het toekomstig gebruik van de loswal zonder Wet natuurbeschermingsvergunning.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
Lid: De heer E. Boerman

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Meer informatie

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: : de hoorzittingen worden digitaal gehouden. Wilt u deelnemen aan de zittingen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 5 februari 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.