Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 25 januari 2021


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 16:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Burgers

Omschrijving

Rolnummer A20-176 tot en met A20-186, A20-190 en A20-191

Bezwaarschriften tegen een uitweg met maatwerkvoorschriften op de N331, vanaf de Zwartewaterweg, naar het perceel Veerweg 5 in Hasselt.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. K. Vaalburg 
Lid: Mevrouw M.T. van Haaf

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Meer informatie

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 22 januari 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06. Het zou kunnen dat wij niet iedere belangstellende kunnen toelaten. Dat hangt af van de belangstelling en de zaalcapaciteit.