Hoorzitting gezamenlijke adviescommissie 25 januari


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Doelgroep

Organisatie

Omschrijving

Rolnummer A20-193

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en de provincie Gelderland tot het verlenen van de Noodconcessie IJssel-Vecht aan Keolis Nederland B.V. voor de periode 2020-2022.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. K. Vaalburg 
Leden: De heer mr. P. van Diemen en De heer mr. T. Verstege

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De adviescommissie nodigt de betrokken partijen uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en de provincie Gelderland.

Meer informatie

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 22 januari 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06. Het zou kunnen dat wij niet iedere belangstellende kunnen toelaten. Dat hangt af van de belangstelling en de zaalcapaciteit.