Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 17 mei


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. K. Vaalburg
Lid: De heer Y.J. van Hijum

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris. De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Rolnummer: A21-004 - Aanvang 14.00 uur

Omschrijving bezwaar: Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van een verzoek om een tegemoetkoming in de planschade.

Rolnummer: A21-003 en A21-008 - Aanvang 15.00 uur

Omschrijving bezwaar: Bezwaarschriften tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot toewijzing van een verzoek om een tegemoetkoming in de planschade.

Rolnummer: A21-13 en A21-200 - Aanvang 16.00 uur

Omschrijving bezwaar: Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot toekenning van planschade.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: : de hoorzittingen worden fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zittingen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 23 april 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, tel. 038 499 95 06.