Gericht opkopen van veehouderijen

Gepubliceerd op 11 november 2020

Het kabinet stelt € 350 miljoen beschikbaar voor de gerichte opkoop van veehouderijen. Het doel van deze maatregel is om de kwaliteit van de natuurgebieden te vergroten.

De gerichte opkoopregeling is een rijksregeling, die de provincies verder gaan invullen en uitvoeren. Op korte termijn zal de provincie Overijssel besluiten hoe zij deze regeling gaat uitvoeren.

Het gaat om het opkopen van agrarische bedrijven met veel uitstoot van stikstof in de directe omgeving van stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden. De maatregel leidt tot vermindering van stikstofneerslag in die gebieden. Zo wordt gewerkt aan natuurherstel.

Vrijwillige regeling

Deze opkoopregeling is op basis van vrijwilligheid: de provincie Overijssel maakt in onderling overleg met de agrariër afspraken maken over opkoop. Het sluiten van een overeenkomst met de provincie voor opkoop is dus niet verplicht.

Meer informatie

Als er meer informatie is over de gerichte opkoop, wordt het gepubliceerd op deze site.