Dossier stikstof: extern salderen

Gepubliceerd op 21 juni 2021

Informatie over extern salderen

Bij het loket van de provincie kunt u terecht met vragen over het verkrijgen van een natuurvergunning als u daarvoor stikstofruimte nodig heeft. U kunt ook contact opnemen met het loket als u juist stikstofruimte wilt aanbieden. Als u vragen heeft over de regelgeving en de toepassing daarvan kan u ook contact opnemen met het loket.

Natuurvergunning

Voor veel economische activiteiten, zoals een bedrijfsuitbreiding, is een natuurvergunning nodig. In zo’n natuurvergunning is bepaald dat de activiteit niet tot meer uitstoot van stikstof mag leiden. Als er wel een toename van de emissie van stikstof is, heeft u ‘stikstofruimte’ nodig om de vergunning te krijgen. Maar hoe kunt u aan deze stikstofruimte komen?

Intern salderen

Bij intern salderen wordt de stikstofruimte gevonden in het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten niet meer uit te voeren of anders te organiseren.

Extern salderen

Extern salderen houdt in dat bedrijven (een deel van) de stikstofruimte van een ander bedrijf overnemen. Het is mogelijk de stikstofruimte van een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk over te kopen. Dat kan bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf zijn dat stikstofruimte over heeft of een veehouder die zijn bedrijf gaat beëindigen.

Wie stikstofruimte wil aanbieden of juist wil kopen, kan dat melden bij de provincie via het webformulier. De provincie kan u wegwijs maken bij de stappen die u moet doorlopen.

Bij extern salderen mag u 70% van de aangekochte stikstofruimte benutten. 30% van de stikstofruimte komt ten goede aan de natuur. Op Bij12 staat meer informatie over extern salderen.

Verleasen

Wie maar tijdelijk stikstofruimte nodig heeft, kan dat ook ‘leasen’. Dat kan van toepassing zijn als de stikstofruimte nodig is voor de duur van een bouwproject of voor een evenement. Als de bouw klaar is, is de stikstofruimte niet meer nodig en gaat deze weer terug naar de aanbieder. Ook hiervoor geldt dat de aangeboden stikstofruimte voor 70% benut mag worden. 30% komt ten goede aan de natuur. Als de stikstofruimte weer terug gaat naar de aanbieder mag deze daar weer voor 100% over beschikken.

Salderen met bemeste percelen

Al eerder was besloten salderen met bemeste percelen mogelijk te maken. Omdat een perceel niet meer bemest wordt, ontstaat er stikstofruimte voor bijvoorbeeld woningbouw. De aanbieder van stikstofruimte mag ook in dit geval maar 70% van de hoeveelheid stikstofruimte verkopen/verleasen: 30% komt ten goede aan de daling van de stikstofneerslag op de natuur.

Meer informatie?

Bij het Overijssel loket kunt u terecht met alle vragen over stikstof, in- en extern salderen, en regelgeving. Het loket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op telefoon: 038 499 88 99 of per e-mail: stikstof@overijssel.nl.