Gebiedsdata stikstof online

Gepubliceerd op 14 mei 2021

Met de gebiedsgerichte aanpak stikstof werkt de provincie samen met maatschappelijke organisaties aan het verminderen van stikstof in de natuurgebieden in Overijssel. Afgelopen maanden is er in de 6 gebieden van de gebiedsgerichte aanpak een grote hoeveelheid data verzameld. Deze data kan iedereen nu online inzien.

Er is een veelheid aan statistische informatie te vinden, niet alleen over stikstof, natuur en landbouw, maar ook bijvoorbeeld over water en plannen voor ruimtelijke inrichting.

Deze data zijn het vertrekpunt om in de gebieden te bespreken hoe we de vermindering van stikstofemissie kunnen aanpakken.

Naar de gebiedsdata op Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof Overijssel.