Voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig

Gepubliceerd op 16 februari 2021

Tot  20 januari 2021 was het nodig ook voor intern salderen een natuurwetvergunning aan te vragen. Maar als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is het aanvragen van een vergunning hiervoor niet meer nodig.

Ondernemers die willen uitbreiden of een nieuwe activiteit willen beginnen hebben daarvoor stikstofruimte nodig. Zij kunnen extra stikstofruimte krijgen door bijvoorbeeld (een deel van) de stikstofrechten van een nabij gelegen bedrijf te kopen. Dat proces heet extern salderen. Daarvoor is een natuurwetvergunning noodzakelijk.

Het is ook mogelijk de benodigde stikstofruimte te vinden door bijvoorbeeld emissiearme technieken te installeren of een werkwijze aan te passen. Dan kan de vraag naar stikstofruimte binnen het eigen bedrijf gevonden worden. Dat proces heet intern salderen. De Raad van State besloot dat het aanvragen van een vergunning hiervoor niet meer nodig is. De volledige uitspraak van de Raad van State is na te lezen.

Intrekken

Ondernemers die een vergunning voor intern salderen hebben aangevraagd bij de provincie Overijssel krijgen schriftelijk bericht. Zij kunnen hun vergunningsaanvraag intrekken of een weigering van de aanvraag door de provincie Overijssel krijgen.

Andere aanvragen, zoals voor extern salderen of het verleasen van stikstofruimte, worden volgens de bestaande afspraken afgehandeld.

Gevolgen PAS-melders

Voor de zogenoemde ‘PAS-melders’ heeft de uitspraak geen directe gevolgen. Melders die destijds hadden kunnen volstaan met intern salderen, hebben nu geen natuurvergunning nodig. Alle PAS-melders wordt wel nog steeds gevraagd om aan te geven of zij voor legalisatie in aanmerking willen komen en als dat zo is daarvoor gegevens aan te leveren bij de RVO zodat die kunnen worden geverifieerd.

Met vragen hierover kun je terecht bij het Overijssel loket. Het telefoonnummer is: 038 499 88 99 of per mail: postbus@overijssel.nl