Provincie Overijssel en culturele sector nemen samen regie in coronatijd

Gepubliceerd op 28 mei 2020

De culturele sector en de provincie Overijssel gaan samen aan de slag met de grote impact die de gevolgen van corona heeft op het culturele leven in Overijssel. Eind april stuurde de culturele sector een brandbrief naar gedeputeerde Roy de Witte. De oproep resulteert nu in de oprichting van een Taskforce Cultuur. Samen met de provincie denken de leden van deze Taskforce mee over wat er op korte en lange termijn nodig is om de culturele sector weerbaar te maken.

Corona heeft een grote impact op het culturele leven in Overijssel en daarmee op de kwaliteit van samenleven. De aanwezige sterke netwerken en het goede gesprek zijn nu belangrijker dan ooit. Gedeputeerde Roy de Witte: “We nemen allemaal verantwoordelijkheid waar dat kan, zowel in financiële hulp als in creatief ondernemerschap. De minister beloofde financiële noodhulp en als provincie werken we met onze partners aan de aanvulling van dit steunpakket. Daarnaast bieden we met ons voorgenomen nieuwe cultuurbeleid ook weer perspectief voor herstel op langere termijn. Ons doel is het vergroten van de weerbaarheid van de culturele sector. We streven naar een robuuste cultuurwereld en daarbij komt het nu aan op solidariteit en wederkerigheid, iets waar we in Overijssel goed in zijn.”

De Taskforce, die dinsdag 2 juni van start gaat, bestaat uit tien personen uit de cultuursector. Zij vertegenwoordigen de belangen uit de disciplines: cultuureducatie, bibliotheken, musea, erfgoed, theaters en kleine podia, filmtheaters, popmuziek, kunstvakonderwijs/nieuwe makers, beeldende kunst en grote en kleine gezelschappen. Gedeputeerde Roy de Witte is voorzitter.