ID2020. Sprekers

Gepubliceerd op 23 oktober 2020

19 november 2020

10 december 2020

7 januari 2021

Folkerts & Smit

'Innovatie en het brein'

Milou van Elburg

'Als dat maar fout gaat!'

7 januari 2021

Daan Roosegaarde

'Landscapes of the future'

ID-sesies

Korte krachtige sessies met inzichten uit de praktijk.

ID2020. Sprekers en experts

Daan Roosegaarde: 'Landscapes of the future'

Zeer vereerd zijn we door de deelname van Daan Roosegaarde aan ID2020. Daan neemt ons mee in de 'Landscapes of the Future' en geeft ons een kijkje in zijn innovatieve brein.

The New York Times noemt hem ‘the new hippie with a business plan’. Hij werd door Forbes and Good 100 geselecteerd als creatieve veranderaar en is een jonge wereldwijde leider van het World Economic Forum. Daan onderzoekt de relatie tussen mensen, technologie en ruimte. Zijn fascinatie voor natuur en technologie wordt weerspiegeld in zijn iconische ontwerpen, zoals de Smart Highway (wegen die ’s nachts opladen van zonlicht) en Smog Free Project (de grootste buitenlucht zuiveringsinstallatie ter wereld die sieraden maakt van smog).

Daan studeerde af aan het Berlage Instituut met een master in architectuur. In 2007 richtte hij Studio Roosegaarde op, waar hij met zijn team van ontwerpers en ingenieurs werkt aan een betere toekomst.

Folkerts & Smit: 'Innovatie & het brein'

Hoe komt het dat zo veel verandertrajecten niet succesvol zijn? We zien de aard van de mens vaak niet zoals deze is. Hoe veranderen mensen en hoe worden mensen beïnvloed? Welke rol spelen big data en AI hierin? De nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschap en psychologie rondom  samenwerking en innovatie worden belicht. Want door te begrijpen hoe ons brein werkt, kunnen we succesvol innoveren.

Filosoof & cabaretier Paul Smit combineert humor en inhoud en gaat in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding & verandering. Paul studeerde af op de 'Evolutie van het menselijk bewustzijn' en schreef elf boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. Arno Folkerts is een man van de praktijk die met kennis, gevoel, humor, kwetsbaarheid en wilskracht verandering eenvoudig en concreet maakt.

ID-sessie: ‘Een scherpe blik vanuit de ruimte’

Kathelijne Beenen en Jasper van Loon (Netherlands Space Office)

Het Netherlands Space Office (NSO) is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse overheid. De hoeveelheid en kwaliteit van satellietdata neemt in snel tempo toe. Dat schept kansen voor ontwikkelaars en voor overheden. In deze ID-sessie word je meegenomen in de ruimtelijke wereld van satellietdata. Kathelijne en Jasper van NSO laten aan de hand van voorbeelden zien wat in de praktijk nu al mogelijk is en hoe jij er slim gebruik van kunt maken.

Kathelijne Beenen is Advisor Satellite Applications bij NSO. En Jasper van Loon is Sr. Advisor Satellite Applications bij NSO.

ID-sessie 'De kracht van creativiteit bij maatschappelijke vraagstukken'

Tabo Goudswaard (Studio Goudswaard)

Nederland is in transitie en er wordt massaal gezocht naar oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken. Tabo Goudswaard pleit ervoor om creatieve makers een vooraanstaande rol te geven nu en na de coronacrisis. Aan de hand van sprekende voorbeelden laat hij de waarde zien van deze beloftevolle samenwerkingen.

Tabo Goudswaard is kunstenaar en social designer. Hij ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Hij zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Tabo is oprichter van Studio Goudswaard en oprichter van de Sociaal Creatieve Raad.

ID-sessie: Make IoT happen!

Tom en Joes Lanters (Lanters Technology)

Een slimme stad wordt verbonden door Internet of Things. Aan de hand van een concreet project over het voorspellen van waterkwaliteit worden IoT-toepassingen besproken.

Tom en Joes Lanters nemen je mee in een bijzonder slimme oplossing, op basis van kunstmatige intelligentie, om waterkwaliteit te kunnen voorspellen. Een enorme vooruitgang voor provincies en waterschappen die nu nog traditioneel en meer reactief met watersamples werken.

Tom en Joes Lanters van Lanters Technology zijn twee broers met een voorliefde voor werktuigkunde en techniek. Beiden met een bachelor werktuigbouwkunde aan de hogeschool Windesheim en een master aan de Universiteit Twente.

ID-sessie: 'Innovatieve subsidieverlening'

Rik Wijnhof en Erik Brouwers (provincie Zuid-Holland)

Het verlenen van subsidies voor het verduurzamen van woningen is belangrijk voor de energietransitie. De proceskosten zijn echter hoog en disproportioneel. De provincie Zuid-Holland is gaan experimenteren met het digitaliseren van het proces. En daar komen geen menselijke handelingen aan te pas.

Rik Wijnhof is projectleider Digitale Transformatie bij de Provincie Zuid-Holland en is voorzitter van de interprovinciale werkgroep Open Data.

Erik Brouwers is Hoofd Subsidies bij dezelfde provincie en verantwoordelijk voor het proces Verstrekken subsidies. Zijn ambitie is om subsidieprocessen snel en eenvoudig te laten verlopen, met als doel een minimale lastendruk.

ID-sessie: 'Met drones wilde zwijnen spotten'

Maya van den Berg (Universiteit Twente) en Emy Visser (provincie Overijssel)

Kunnen we wilde zwijnen tellen vanuit de lucht? De populatie zwijnen lijkt toe te nemen en steeds meer schade aan te richten. Omdat wilde zwijnen zich overdag schuilhouden, blijft het lastig om de populatie in kaart te brengen. Studenten van DesignLab hebben samen met Space53 en de Provincie Overijssel een aanpak ontworpen om ze te spotten met drones. Wat zijn de geleerde lessen van dit bijzondere experiment?

Maya van den Berg leidt onderzoeks- en innovatieprojecten bij DesignLab. Ze heeft een achtergrond in klimaatbeleid en heeft het Smart Cities Initiative van de Universiteit Twente geleid.

Emy Visser is projectleider natuurbeheer bij de provincie Overijssel. En altijd op zoek naar manieren om dingen anders en beter aan te pakken.

ID-sessie: 'Zelf luchtkwaliteit meten vanuit de achtertuin'

Kimberly Hulleman (Provincie Overijssel) en Henri de Ruiter (RIVM)

Het project Senshagen biedt een innovatieve manier om samen met burgers informatie te verzamelen, waarmee beter geanticipeerd kan worden op de klimaatverandering. Het project geniet internationaal aanzien en won de ESRI Special Achievement Award. Dit project is een initiatief van Gemeente Zwolle waarin samen gewerkt wordt met KNMI, RIVM, Esri Nederland, Arcadis, Antea en Provincie Overijssel.

Kimberly Hulleman is als beleidsmedewerker gezonde leefomgeving  en milieu bij de Provincie Overijssel werkzaam. De van origine psychologe is werkzaam op oa. dossier luchtkwaliteit.

Henri de Ruiter werkt op de afdeling Onderzoek en Innovatie Milieukwaliteit van het RIVM. Henri is o.a. projectleider van het Samen Meten-dataportaal en coördinator van verschillende sensorprojecten.

ID-sessie: 'Hoe komt het dat de bodem daalt?'

Lars Noorbergen (provincie Overijssel), Hidde Schultze en Nathan van Engelen (Hogeschool Windesheim)

Bodemdaling speelt landelijk en is zeker in Overijssel een groot probleem: woningen verzakken, leidingen knappen en wegen gaan kapot. Het Innovatie- en Datalab (ID-lab) heeft met studenten van Hogeschool Windesheim gewerkt aan een nieuwe tool die relaties legt tussen bodemdaling en mogelijke oorzaken hiervan. En de resultaten zijn veelbelovend.

Dr. Lars Noorbergen is adviseur mijnbouw en ondergrond bij de provincie Overijssel. Opgeleid als aardwetenschapper en voorheen werkzaam als docent Geologie aan de VU en bodemadviseur bij ingenieursbureau Arcadis.

Hidde Schultze is student HBO-ICT. Daarnaast is hij (web) designer, developer & filmmaker. Zo werkt hij mee aan hét sociale gezondheid platform Drimpy en de Corona app.

Nathan van Engelen is student HBO-ICT met afstudeerrichting Business IT en Management.

ID-sessie: 'Kwaliteit openbaar bestuur'

Peter Oosterhof en Martin Heuver (Provincie Overijssel)

Als overheid wil je weten wat speelt in de samenleving. Zodat je beter het gesprek kunt aangaan en de provincie haar rol als toezichthouder beter kan vervullen. De datatechniek textmining kan daarbij helpen. In deze ID-sessie delen we de praktische inzichten en resultaten van een interessant experiment.

Peter Oosterhof is beleidsmedewerker bij bestuur- en concernzaken met een brede interesse in data gedreven besturen en de toepassing van digitalisering in relatie tot openbaar bestuur.

Martin Heuver is Data-analist / GIS-specialist bij Provincie Overijssel en houdt zich oa. bezig met analyses en presentatie van data en automatisering van (deel)processen.

ID-sessie: 'De computer als bruginspecteur?'

Janine Swaak, Herald van Os (Provincie Overijssel) en Jasper van der Auweraert (Sobolt)

In deze ID-sessie nemen we je mee naar de bruginspectie van de toekomst. Goed functionerende bruggen zijn van groot belang, het onderhoud intensief en inspecties arbeidsintensief. Daarom heeft de provincie Overijssel de markt uitgedaagd om een nieuwe manier inspecteren te ontwikkelen. Efficient, objectief en uniform. Een consortium van 3 partijen (Movares, Sobolt en GeoZicht) hebben hun expertise van bruggen, drones en Artificial Intelligence gebundeld tot een werkende veelbelovende totaaloplossing.

Janine Swaak is Business developer Launching Customership bij de provincie Overijssel. Herald van Os is expert beheer vaste kunstwerken, bij de provincie en Jasper van der Auweraert is verantwoordelijk voor Innovation Development bij Sobolt.

Milou van Elburg: 'Als dat maar fout gaat!'

Milou van Elburg is ondernemer, consulant en trainer. Ze helpt organisaties hun innovatiekracht te vergroten. Op basis van onderzoek en haar eigen ervaringen weet ze als geen ander wat de succesfactoren zijn van innovatie. Met haar energieke en tevens praktische verhaal neemt ze je mee in de kracht van falen en succesvol innoveren. Inclusief handvatten voor de praktijk en een 'faalquizz'. Als dat maar fout gaat!

Milou is bedrijfskundige, ondernemer en gespecialiseerd in innovatie. Ze helpt grote en kleine organisaties met innovatie vraagstukken. En werkt daarbij intensief samen met onder andere Rabobank, provincie Overijssel, Avans Hogeschool en zorgorganisaties. 

‘AlgoRhythmics’: Artificial Intelligence live in concert

Een concert waarbij de instrumenten, dirigent, muzikant én gastheer uit een Artificial Intelligence bestaat? Uniek en tot de verbeelding sprekend.

Het zelflerende muzikale algoritme AlgoRhythmics werd een jaar lang getraind en kan meerdere instrumenten in harmonie aansturen. Dit unieke concert komt uit de koker van kunstenaarscollectief Telemagic .

Telemagic (opgericht door Cyanne van Houten, Roos Groothuizen en Ymer Marinus) is een open medialab dat experimenteert met de toekomst van media door manifestaties en artistieke interventies. Telemagic zoekt naar nieuwe inzichten en probeert de mysteries te ontrafelen rondom digitale technologie.

De kunst van innoveren verbeeld door kunstenaar Erik Peters

Erik Peters is beeldend kunstenaar en heeft het prachtige beeld voor ID2020 ontworpen.

Erik Peters: De kunst van innovatie gaat niet over ‘survival of the fittest’, maar over het zoeken naar nieuwe en onverwachte samenwerkingen. Over het openstellen van informatie en het verkennen van nieuwe relaties met elkaar, technologie en de natuur.De onvoorspelbare, flexibele en proactieve dynamiek van innovatie vertaalt zich direct in het bewegende lijnenspel binnen de visualisatie van de identiteit: het anticiperen op het onvoorspelbare, het voorspellen van de toekomst en daarmee het continu blijven voortbewegen. De beelden zijn gemaakt met behulp van een P5 open source code: een online bibliotheek voor creative coding. Ook hier komt innovatie voort uit het delen van kennis.

ID2019. Praktische informatie

Over de initiatiefnemers: Het ID-Lab

ID2020 is een initiatief van het Innovatie- en Datalab (Het ID-Lab) van de Provincie Overijssel. Het ID-Lab draagt bij aan een slimmere uitvoering van de maatschappelijke taken van de Provincie Overijssel. Door de uitvoering van experimenten met data, datatechnieken en technologieën.

Wil je meer weten over het ID-Lab? Neem contact op met Remko Wicherson: RJ.Wicherson@overijssel.nl.