Hoorcommissie Gedeputeerde Staten - maandag 3 oktober 2022


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:00
Locatie
Provincie Overijssel, BC 1.1, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer A22-146

Tijdstip

14.00 uur

Bezwaarmaker

Organisatie

Omschrijving bezwaar

Bezwaarschrift tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bedrijf aan in Goor.

----

Rolnummer A22-156

Tijdstip

15.00 uur

Bezwaarmaker

Organisatie

Omschrijving bezwaar

Bezwaarschrift tegen afwijzing voor een subsidieaanvraag MIT-Haalbaarheidsprojecten

---

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. M.H.E. Mathon
Lid: De heer E. Boerman

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijden de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde staten van provincie Overijssel.


Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 30 september 2022 om 13:00 uur bij

mw. L. (Lisette) Bosman

Officemanager bezwaar en klachten
Telefoon: 038 499 79 33