Hoorcommissie Gedeputeerde Staten - 13 december 2021 om 15:00 uur


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer K21-008

Tijdstip

15.00 uur

Bezwaarmaker

Particulier

Omschrijving bezwaar

Klacht inzake afhandeling van schade.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. M. H. E. Mathon

Lid: De heer E. Boerman

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris. De hoorcommissie nodigt enkele medewerkers van de provincie Overijssel uit om tijdens de zitting een reactie te geven op de klacht.


Opmerking vanwege de corona-maatregelen

De hoorzitting wordt fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 10 december 2021 om 16:00 uur bij:

mw. M. (Mufide) Cetin

Officemanager bezwaar en klachten
Telefoon 038 499 95 06