Hoorcommissie Gedeputeerde Staten - maandag 16 mei 2022 vanaf 14.00 uur


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:00
Locatie
Provincie Overijssel, BC 1.8, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer A22-023

Tijdstip

14.00 uur

Bezwaarmaker

Burger via gemachtigde

Omschrijving bezwaar

Een bezwaarschrift tegen een beslissing van Gedeputeerde Staten over het opleggen van een last onder dwangsom op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. K. Vaalburg
Lid: De heer B. Boerman

---

Rolnummer A22-016

Tijdstip

15.00 uur

Bezwaarmaker

Organisatie

Omschrijving bezwaar

Een bezwaarschrift tegen een beslissing van Gedeputeerde Staten over de afwijzing van een subsidie MIT-R&D-samenwerkingsproject op grond van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. K. Vaalburg
Lid: De heer T. de Bree

---

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijden de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde staten van provincie Overijssel.


Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u dit dan uiterlijk op vrijdag 13 mei 2022 vóór 16:00 uur op e-mailadres: klachtenenbezwaar@overijssel.nl.