Hoorcommissie Gedeputeerde Staten - 13 december 2021 om 9:00 uur


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer A21-142

Tijdstip

09.00 uur

Bezwaarmaker

Particulier

Omschrijving bezwaar

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake een Wob-verzoek.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. G. Knuttel

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijden de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde staten van provincie Overijssel.


Opmerking vanwege de corona-maatregelen

De hoorzitting wordt fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 06 december 2021 om 16:00 uur bij:

mw. M. (Mufide) Cetin

Officemanager bezwaar en klachten
Telefoon 038 499 95 06