Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 30 mei 2022


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 12:30
Locatie
Provincie Overijssel, BC 0.4, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer A22-010

Bezwaarmaker

Organisatie via gemachtigde

Omschrijving bezwaar

Een bezwaarschrift tegen een beslissing van Gedeputeerde Staten over de afwijzing van een subsidie MIT-R&D-samenwerkingsproject op grond van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

---

Rolnummer A22-065

Bezwaarmaker

Organisatie via gemachtigde

Omschrijving bezwaar

Een bezwaarschrift tegen een beslissing van Gedeputeerde Staten over een opgelegde last onder dwangsom op grond van de Wabo en Wet milieubeheer.

---

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: De heer mr. M. Mathon

Lid: De heer B. Boerman

De voorzitter wordt bijgestaan door verschillende secretarissen.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.


Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u dit dan uiterlijk op vrijdag 27 mei 2022 vóór 16:00 uur op e-mailadres klachtenenbezwaar@overijssel.nl.