Hoorcommissie Gedeputeerde Staten 1 november 2021


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 14:00
Locatie
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
Omschrijving

Rolnummer A21-091

Bezwaarmaker

Particulier

Omschrijving bezwaar

Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van een handhavingsverzoek.

Samenstelling hoorcommissie

Voorzitter: Mevrouw mr. K Vaalburg

Lid: De heer R.H. de Witte

De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris.

De hoorcommissie nodigt diverse informanten uit om tijdens de zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Aanmelden

Opmerking vanwege de corona-maatregelen: de hoorzitting wordt fysiek gehouden. Wilt u deelnemen aan de zitting, meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag 29 oktober 2021 om 16:00 uur bij mw. M. (Mufide) Cetin, Officemanager bezwaar en klachten, telefoon 038 499 95 06.