Vergadering Provinciale Staten


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 13:00
Omschrijving

U bent van harte welkom de digitale Provinciale Statenvergadering live te volgen via ons online vergadersysteem. Op deze website vindt u ook de agenda van de vergadering en de vergaderstukken.

Bekijk informatie over Provinciale Staten.

Meer informatie

Maart is de landelijke dialectmaand. Vorig jaar is de motie ‘Nedersaksisch in de Statenzaal’ aangenomen. Daarom wordt vandaag tijdens een deel van de vergadering Nedersaksisch gesproken. De Nederlandse vertaling van de teksten die de Statenleden uitspreken, wordt t.z.t. opgenomen bij de agendapunten. Daarnaast worden alle Statenbesluiten ook in het Nedersaksisch aan deze vergadering toegevoegd.