N760 IJsselmuiden - Genemuiden

De provinciale weg N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland is toe aan onderhoud. Daarnaast nemen we diverse maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben we het eerste deel van de werkzaamheden in de bebouwde kom van IJsselmuiden en het fietspad langs het hele traject afgerond. De komende jaren verrichten we gefaseerd meer werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de William Thomsonbrug.

Planning

Direct na de zomervakantie voeren we werkzaamheden uit aan de kruising Frieseweg (N765) – Grafhorsterweg (N760). We optimaliseren deze kruising om daarmee de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Ook de kruising Grafhorsterweg – Dorpsweg wordt aangepast. De hoofdrijbaan vanaf de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg tot aan de kom van IJsselmuiden wordt opnieuw geasfalteerd. Ook brengen wij bermverharding naast de rijbaan aan en plaatsen wij geleiderails.

De werkzaamheden zijn gepland in de tweede helft van september en veroorzaken verkeershinder gedurende ongeveer drie tot maximaal vier weken. Er kunnen wijzigingen in deze planning komen als gevolg van lopende vergunningaanvragen en de aanbesteding van het werk.

Aangepaste dienstregeling Connexxion lijn 141 en 641 tijdens werkzaamheden

Van maandag 18 september tot en met vrijdag 22 september 2023 is er een aangepaste dienstregeling van lijn 141 en 641. Tussen 22:05 tot 06:00 zal de normale dienstregeling niet gelden en worden de haltes tussen station Kampen en Ens niet bediend. Wel is er tussen 22:05 en 06:00 vervoer mogelijk vanaf Ens naar Kampen via een tijdelijke halte ter hoogte van de carpoolplek die rijdt over de N50.

Meer informatie hierover via www.connexxion.nl of www.ov9292.nl

Hinder

Het wegvak vanaf de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg tot aan de komgrens IJsselmuiden is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Hulpdiensten en fietsers kunnen altijd vanuit Kampereiland naar Kampen en weer terug.
Overdag is er voor gemotoriseerd verkeer één rijstrook beschikbaar vanuit Kampen (N760) naar Kampereiland (N765); om-en-om kan het verkeer passeren. Van 18 september tot en met 21 september is dit weggedeelte afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (van 22.00 – 06.00 uur). Dit is nodig voor het slopen, het omzetten van verkeerssituaties en het aanbrengen van asfalt en lijnen.

Mogelijk dat er nog nachtafsluitingen bijkomen; deze zullen we dan op deze website en de tekstkarren bij het werk vermelden.

Uitvoering in twee fasen

  • In de eerste fase (1.1A) voeren we alle werkzaamheden uit aan de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg.
  • In de tweede fase (1.1B) werken we vanaf de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg tot aan de komgrens IJsselmuiden en passen we ook de kruising van de Grafhorsterweg – Dorpsweg aan.
Fase 1.1A en Fase 1.1B
Fase 1.1A en Fase 1.1B

Omleidingen

  • De hoofdomleidingen voor doorgaand verkeer worden ingesteld over zowel de N50 Zwolle – Emmeloord (van en naar de afslag 33 Ens) als de N764 Zwolle – Kampen, de N331 Zwolle – Hasselt en de N759 Hasselt – Genemuiden. Dus via Zwolle, Hasselt naar Genemuiden.
  • Voor vrachtverkeer op de N760 is er een omleiding over de Parallelweg, Oudendijk, Veilingweg, Oosterlandenweg en weer naar de Zwolseweg (N764).
  • Het lokale autoverkeer volgt een omleiding via de Plasweg, de Burgemeester van Engelenweg en het Stationsplein richting de Zwolseweg (N764).
  • Fietsverkeer van Grafhorst naar IJsselmuiden of Kampen volgen lokale omleidingen.

Op de hoogte blijven tijdens de werkzaamheden?

Meer informatie over de werkzaamheden en details van het ontwerp volgt binnenkort via deze website. Ook op bereikbaar.overijssel.nlVerwijst naar een andere website kunt de omleidingsroutes vinden. Een aantal weken voor de uitvoering plaatsen wij een advertentie in 'De Brug' en 'De Stadskoerier'. Ook plaatsen wij aankondigingsborden langs de weg.

Werkzaamheden komende jaren

Wij hebben het nog uit te voeren werk in 3 hoofdfases verdeeld. Hierdoor zijn we niet gelijktijdig in het gehele gebied aan het werk. De fasering, planning en omleidingen kunnen door omstandigheden wijzigen. Als dit het geval is informeren wij u hierover.

Definief ontwerp N760 - Groot onderhoud 

Het definitieve ontwerp van de voorgenomen werkzaamheden kunt u raadplegen via de link. Hier treft u de vernieuwde inrichting van de weg aan.

Het ontwerp is eerder gepresenteerd bij diverse informatiemomenten in de afgelopen jaren. We organiseren in het najaar van 2023 nieuwe informatiemomenten specifiek voor de inrichting van Kamperzeedijk-Oost en West.