Door kavelruil verandert bijna 500 hectare natuur van eigenaar

Gepubliceerd op 8 april 2021

Natuur- en landschapsorganisaties, particuliere grondeigenaren en de provincie Overijssel doen een grote kavelruil in de IJsselstreek. 478 ha natuur en enkele hectares landbouwgrond veranderen van eigenaar. Het belangrijkste doel van de kavelruil is om meer aaneengesloten en robuustere natuurgebieden te maken. Natuurgebieden zoals Lierderbroek, Molenpolder, Landgoed Windesheim, de uiterwaarden van de IJssel en Landgoed ‘t Nijendal worden meer aaneengesloten. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van de natuur. Ook het beheer kan efficiënter worden uitgevoerd. Ook andere doelen zoals waterbeheer kunnen worden meegenomen.

Sinds 2018 hebben Staatsbosbeheer, Overijssels Particulier Grondbezit, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Provincie Overijssel, diverse particuliere landgoederen (Stichting IJssellandschap, landgoed Windesheim) en agrarisch natuurcollectief Lierderbroek aan de kavelruil gewerkt. Ook LTO was, namens de agrariërs die grond pachten op de verschillende terreinen, betrokken bij de kavelruil.

Drie partijen, Staatsbosbeheer (308 ha), de provincie Overijssel (158 ha) en Landgoed Windesheim (11 ha) brengen grond in. De gronden die de provincie in brengt liggen bij de Borkeld en Zunasche Heide, beide bij de Sallandse Heuvelrug. Door deze gronden mee te nemen in de kavelruil kon de ruil in de IJsselstreek worden afgerond. Staatsbosbeheer koopt deze provinciale gronden. Op haar beurt brengt Staatsbosbeheer ruim 308 ha grond in. Die percelen worden gekocht door de verschillende andere organisaties, waaronder een groot deel door Stichting IJssellandschap.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “Deze kavelruil is een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties bij het versterken van de natuur. Het is ook een uniek en innovatief project. Niet eerder is er op basis van een ruilplan waaraan zowel terrein beherende organisaties als particuliere natuurorganisaties mee konden doen zoveel natuur is geruild. De provincie gaat onderzoeken of het ruilen van natuurgronden in de toekomst vaker kan worden toegepast en of provinciale natuurgronden daarbij kunnen worden ingezet.”

“Het Nijendal is een waardevolle toevoeging op het beheergebied van IJssellandschap, verbonden aan landgoed De Haere en De Hei”, aldus Judith Snepvangers, algemeen directeur IJssellandschap. “Het past naadloos bij onze visie, omdat landbouw en natuur hier elkaar nadrukkelijk versterken. Het terrein wordt namelijk grotendeels onderhouden door een biologische boer uit de directe omgeving op een kwalitatief hoogstaande manier.

”Herman Brink, directeur Staatsbosbeheer Overijssel: “Staatsbosbeheer is blij dat na een lange aanloop dankzij deze ruilingen, we ons met ons beheer nog beter kunnen richten op gebieden die voor ons prioriteit hebben, en enkele particuliere organisaties hun beheergebied ook kunnen versterken. Dit is alleen gelukt omdat alle betrokkenen constructief en coöperatief hebben samengewerkt.”