Vraag naar woningen verandert in Overijssel

Gepubliceerd op 13 februari 2020

De vraag naar woningen in Overijssel verandert in rap tempo. Zo neemt het aantal éénpersoonshuishoudens verder toe en stijgt de vraag naar woningen in combinatie met zorg. Daarnaast zorgt migratie voor een groei van de bevolking. De krapte op de woningmarkt neemt toe, met name in Zwolle en Deventer. Er is behoefte aan meer maatwerk en flexibiliteit. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van de Provincie Overijssel en uit een onderzoek naar wonen en zorg.

De woonopgave verschilt per regio. Enschede telt veel jonge alleenstaanden terwijl in Staphorst veel gezinnen wonen. Veel twintigers trekken naar de grote steden, terwijl dertigers met kinderen juist vaak naar landelijke gemeenten verhuizen.

Wonen en zorg

Huisvesting van ouderen wordt voor alle regio’s een uitdaging. Zo blijkt uit een onderzoek de provincie heeft laten uitvoeren dat er in 2040 een tekort ontstaat aan ouderenhuisvesting, al dan niet in combinatie met zorg. Op dit moment is er nog een overschot van 12.010 woningen voor geclusterd wonen voor ouderen. Naar verwachting slaat dit om en ontstaat er een tekort van 5.050 woningen in 2040. Ook ontstaan er tekorten aan woningen in combinatie met zorg.

Mede door vergrijzing zorgt een afname van het aantal personen per huishouden voor een toenemende woningvraag. Het aantal inwoners in Overijssel is tussen 2005 en 2019 met 4 procent toegenomen en het aantal huishoudens met 10 procent.

Overijssel mocht de afgelopen jaren een toenemend aantal huishoudens van buiten de provincie verwelkomen. Sinds 2016 vestigen zich meer mensen vanuit de rest van Nederland in Overijssel dan dat mensen Overijssel verlaten. Met name vanuit de Randstad verhuizen steeds meer mensen naar Overijssel.

Alles bij elkaar opgeteld werd de woningmarkt de afgelopen jaren in de meeste gemeenten een stuk krapper. De gemiddelde verkoopprijs in Overijssel is in 10 jaar tijd met 11 procent gestegen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Het toekomstbestendig maken van de woningmarkt vraagt veel flexibiliteit van alle betrokken partijen: van Rijk tot gemeente en van makelaar tot bouwer. “Daarom zorgt de Provincie Overijssel dat partijen samen optrekken binnen netwerken”, aldus gedeputeerde Wonen Monique van Haaf. “De provincie pakt de uitdaging samen met partners op.”

Zo maken we binnen de Woonkeuken afspraken met wethouders, bouwbedrijven en woningcorporaties over het opvangen van migratie vanuit de Randstad. Ook werken we aan projecten, zoals de Novito-woning: een flexibel woonconcept dat snel inspeelt op veranderingen in de markt.

We werken ook op regionale en lokale schaal samen. Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking in het Concilium Zwolle. Hierin versnellen we de woningbouw en zorgen dat er voldoende betaalbare huizen zijn voor ouderen en starters.