Innovatielab natuurrijk ondernemen

Gepubliceerd op 4 september 2018

Ook hier is een actief en betrokken netwerkgroep regelmatig bij elkaar om de ambities van natuurrijk ondernemen tot uitvoering te brengen. Een vijftal pilots zijn gekozen waarin natuur- en landschap inclusieve ideeën voor landbouw zijn gepresenteerd. Deze zijn inmiddels in uitvoering. De WUR gaat een onderzoek doen naar duurzaam grondbeleid en we onderzoeken hoe we voor Overijssel een biodiversiteitmonitor kunnen introduceren. Daarnaast stimuleren we voedselbosbouw. Op 29 september 2018 vindt een eendaagse oriëntatie cursus voedselbossen plaats in Raalte.

Voedselbossen

Het animo in Overijssel voor voedselbossen groeit. Daarom ontwikkelt Stichting Voedselbosbouw Nederland een programma rond de kennis over en de vaardigheden die je nodig hebt bij het opzetten van een voedselbos. Zodat het rijke potentieel in de praktijk goed uit de verf kan komen.

Na een goed bezochte eerste informatieavond in Olst volgt op 29 september de eerste oriëntatie cursus in Raalte. Hierin kunnen deelnemers verder snuffelen aan het waarom, wat en hoe van een voedselbos. De dag is bedoeld om deelnemers te laten onderzoeken of zij zelf ook ècht een voedselbos willen en om een beter beeld te geven van wat dat van hen gaat vragen. Een voedselbos is namelijk meer dan een losse verzameling bomen en struiken, en kan verschillende meerwaarden opleveren – als je je erin verdiept.

Een logisch vervolg op deze oriëntatie is de ontwerpcursus die vanaf voorjaar 2019 van start gaat, en die ook dankzij provincie Overijssel voordelig te volgen is. Deze oriëntatie cursus is interessant voor medestanders van een initiatief: wie misschien mee wil doen, wie moet meebeslissen of sowieso beter wil begrijpen wat een voedselbos precies is en betekent.

Datum: 29 september 2018

Locatie: Het Natuurlijk Huus (Raalte)

Tijd: 9.30 uur – 17.00 uur.

Deelname bedraagt 40 euro, info en aanmelden kan bij Natuur en Milieu Overijssel. Meer weten over voedselbosbouw? Meld je aan voor de nieuwsbrief van Stichting Voedselbosbouw Nederland.