Werk volksvertegenwoordiger onder druk

Gepubliceerd op 25 november 2021

Volksvertegenwoordigers hebben te maken met steeds verder toenemende werkdruk en complexiteit van hun werkzaamheden. De opkomst van regionale samenwerkingsverbanden is hier onder meer debet aan. Dit kan consequenties hebben voor de manier waarop volksvertegenwoordigers hun werk kunnen uitvoeren.

Hoe ervaren volksvertegenwoordigers in Overijssel hun werkzaamheden en de rol die zij hebben in regionale samenwerkingsverbanden? Welke veranderingen zien zij door de jaren heen? I&O Research voerde in opdracht van de provincie Overijssel een online enquête uit onder volksvertegenwoordigers in de provincie Overijssel.

Lees de belangrijkste bevindingen in de Kennishub van Overijssel.