Plannen nieuwe inrichting N337 bij Den Nul en Olst klaar voor inspraak

Gepubliceerd op 18 november 2021

De plannen voor een nieuwe inrichting van de Rijksstraatweg (N337) in Den Nul en Olst (gemeente Olst-Wijhe) zijn klaar voor de inspraak. Iedereen kan van vrijdag 19 november 2021 tot en met zondag 16 januari 2022 op de plannen reageren. De weg krijgt in Den Nul een andere inrichting en in Olst worden aanpassingen doorgevoerd.

Den Nul

Afgelopen zomer vroeg de provincie Overijssel aan aanwonenden en weggebruikers te reageren op drie mogelijke inrichtingen voor de Rijksstraatweg in Den Nul. Geen van de drie inrichtingen kreeg een unanieme voorkeur. Het merendeel van de reacties was positief over een inrichting met een vrij liggend fietspad in twee richtingen. Deze variant is gekozen als voorlopige voorkeursvariant en is in ontwerp verder uitgewerkt. Hierop kan iedereen reageren.

Olst

Samen met de gemeente Olst-Wijhe presenteert de provincie Overijssel een ontwerp voor de Veerweg en de Rijksstraatweg (tussen wethouder A.G. Dekkerlaan en De Meente). De Veerweg krijgt een andere inrichting en een parkeerterrein bij ’t Pannekoekhuis wordt anders ingedeeld. Op de Rijksstraatweg gaat de provincie onder andere de oversteek bij de Veerweg veiliger maken, de voet/fietsafrit tegenover de Veerweg aanpassen, naast die aangepaste voet/fietsafrit een trap bouwen naar de Benedendijk en een rotonde aanleggen bij De Meente.

Terinzagelegging

De ontwerpen voor de weg bij Den Nul en Olst zijn van vrijdag 19 november 2021 tot en met zondag 16 januari 2022 te bekijken op www.overijssel.nl/n337zwolleolst. De plannen kunnen in genoemde periode ook worden bekeken in:

  • het gemeentehuis van Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1 in Wijhe;
  • gemeentebalie van het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst;
  • het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Reageren op de plannen

Via www.overijssel.nl/n337zwolleolst kan iedereen reageren op de ontwerpen. Voor personen die vragen hebben of hulp nodig hebben bij het reageren op de plannen, zijn er beluurtjes op de dinsdagavonden van 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december en 11 januari. De projectorganisatie is die avonden tussen 19.30 en 20.30 uur bereikbaar op 06-82752080.

Voor personen die niet digitaal kunnen of willen reageren, zijn er inloopmomenten: op woensdag 8 december van 14.00 tot 18.00 uur in ’t Pannekoekhuis, Rijksstraatweg 29 in Olst en op donderdag 13 januari van 17.00 tot 21.00 uur in BijRipperda, Rijksstraatweg 97 in Den Nul. Tijdens deze inloopmomenten worden de landelijke corona-richtlijnen gevolgd (bijv. het tonen van een coronatoegangsbewijs).

Vervolg

De inspraakreacties en de wijzigingen in de ontwerpen worden gebundeld in een verslag van inspraak. In februari of maart wordt op www.overijssel.nl/n337zwolleolst bekend gemaakt of de voorkeursvariant voor Den Nul wordt aangelegd. Vanaf het najaar 2022 tot aan de zomer van 2023 vinden de werkzaamheden plaats in en tussen Olst en Den Nul.