Plankaarten laadpalen voor gemeenten

Gepubliceerd op 9 november 2021

Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het plaatsen van voldoende laadpalen voor elektrisch rijden. Want elektrisch rijden draagt bij aan het verduurzamen van de mobiliteit. Naast een nieuwe aanbesteding om nog sneller laadpalen te kunnen plaatsen, bieden beide provincies gemeenten ook de mogelijkheid om plankaarten voor publieke laadinfrastructuur op te laten stellen.

Inzicht

Met plankaarten kunnen gemeenten invulling geven aan hun regierol bij de uitrol van (publieke) laadinfra. Plankaarten geven inzicht waar de behoefte aan laadpalen ontstaat, en wijst daar alvast geschikte locaties voor aan. Het opstellen van plankaarten vraagt een inspanning van de gemeenten. Als de plankaart is vastgesteld scheelt het gemeenten tijd bij het selecteren van geschikte laadlocaties. Vraagt iemand een laadpaal aan, dan kan de plaatsing sneller gaan. Bovendien wijzen gemeenten locaties op de plankaart aan waar laadpalen vooruitlopend op de vraag al worden geplaatst.

Online informatiebijeenkomst

De komende maanden gaat Royal Haskoning (RHDHV) samen met de gemeenten aan de slag met het opstellen van plankaarten. Deze plankaarten worden afgestemd met netbeheerders, inwoners en de nieuwe concessiehouder voor de realisatie van publieke laadinfrastructuur. RHDHV is het bureau dat door beide provincies is geselecteerd op basis van een aanbesteding. Voor gemeenten is er op donderdag 11 november 2021 een online informatiebijeenkomst over deze ondersteuning.

Aan de slag

Alle gemeenten in Gelderland en Overijssel (inclusief Veenendaal) krijgen de mogelijkheid om plankaarten te laten opstellen. Voor deelnemers aan de nieuwe concessie is het gebruik van deze kaarten zelfs onderdeel van de manier van werken met de nieuwe marktpartij, die de laadpalen gaat plaatsen. Zoals de koppeling met de aanvraagportal.