Plannen voor natuurgebieden Springendal en Dal van de Mosbeek liggen volgende week ter inzage

Gepubliceerd op 27 augustus 2021

Gedeputeerde Staten hebben op 9 februari 2021 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Springendal en Dal van de Mosbeek vastgesteld. Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 31 augustus tot en met 11 oktober 2021.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP, inrichtingsplan, Reactienota en overige bijlagen liggen ter inzage van 31 augustus tot en met 11 oktober 2021. Het ontwerp-PIP is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) in te zien op het gemeentehuis Dinkelland (Nicolaasplein 5, DENEKAMP), het gemeentehuis Tubbergen (Raadhuisplein 1, TUBBERGEN) en het provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen reactie

In de periode van terinzagelegging kunt u reageren op het ontwerp-PIP. Wij ontvangen uw reactie (bij voorkeur digitaal) via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Springendal en Dal van de Mosbeek, nummer 3877835”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij twee inloopbijeenkomsten voor geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomsten worden de maatregelen die worden genomen in Springendal en Dal van de Mosbeek nader toegelicht, krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen.

Inloopbijeenkomst Tubbergen

Datum: donderdag 9 september 2021

Sessie 1: 16.00 – 17.30 uur

Sessie 2: 18.15 – 19.45 uur

Sessie 3: 20.00 – 21.30 uur

Locatie: Café-Restaurant Bolscher, Denekamperweg 135, 7661 RJ VASSE

Inloopbijeenkomst Dinkelland

Datum: woensdag 15 september 2021

Sessie 1: 16.00 – 17.30 uur

Sessie 2: 18.15 – 19.45 uur

Sessie 3: 20.00 – 21.30 uur

Locatie: De Postelhoek, Laagsestraat 56, 7637 PC OUD OOTMARSUM

U bent van harte uitgenodigd voor een van deze bijeenkomsten.

Vanwege de Corona-maatregelen vragen wij u wel zich hiervoor vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter onderlinge afstand respecteren. Wij verzoeken u om in de mail aan te geven op welke datum u aanwezig wilt zijn, en aan welke sessie u wilt deelnemen. Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Aanmelden kan tot en met maandag 6 september 2021. Vervolgens ontvangt u uiterlijk dinsdag 7 september een email met de sessie waarop u welkom bent op de bijeenkomst.

Voor meer informatie: www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en www.overijssel.nl/springendal