Verkiezingen 2021 - Jongeren naar de stembus

Gepubliceerd op 2 april 2021

De afgelopen maanden organiseerde provincie Overijssel een programma om jongeren te betrekken bij de democratie. Het programma DemoCrazy zorgde voor verbinding met jongeren en het versterkte het netwerk met stakeholders. Daarnaast kregen sommige jongeren inzicht in dat zij invloed hebben en kunnen uitoefenen. Onder andere door te gaan stemmen.

Overijssel doet mee! en Studio Vers Bestuur werkten samen aan een ondersteunend programma om jongeren te bereiken. Hierin is een kleinere rol gepakt dan tijdens de provinciale verkiezingen. De focus lag op verbinden, aanjagen en faciliteren. Een deel van de ambities voor deze samenwerkingen is blijven hangen in de conceptfase. Door Corona waren een hoop leuke fysieke initiatieven die jongeren hadden, helaas niet uit te voeren. Een aantal ideeën is geparkeerd tot de volgende verkiezingen (volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen). Wat is er dan wel gebeurd?

  • Digitale gastlessen op Landstede in samenwerking met Provinciale Staten. D66 statenlid Kyra Selles gaf een kijkje in haar leven als Statenlid;
  • Enquêtes gedaan bij mbo-scholen die door 100 jongeren zijn ingevuld;
  • Stembureaulessen gegeven bij Deltion Start en Landstede, met focus op het belang en de werking van democratie. Hierbij zijn de studenten ook daadwerkelijk gaan stemmen bij een stembureau, alleen ditmaal op politieke excursies. Hierdoor kunnen we in het nieuwe schooljaar teruggrijpen op dit project: alle deelnemende studenten hebben de toezegging van de docenten dat ze deze politieke excursies mogen gaan ondernemen;
  • Gesprekken tussen de Jongerenraad en diverse politici zijn mogelijk gemaakt. Deze zijn verwerkt in een feedback video waarbij jongeren reageren op de meningen van deze politici;
  • Verhalenserie over mensen die zich in het onderwijs hardmaken om het politiek bewustzijn onder jongeren te vergroten. Hiermee zijn de partners in ons netwerk in de spotlight gezet;
  • Diverse uitingen via social media via een gerichte contentstrategie;
  • Een Verkiezingsnieuwsbrief verzonden;
  • Andries Heidema heeft jongeren opgeroepen vooral te stemmen

Uit de gesprekken blijkt dat politiek leeft onder jongeren én dat jongeren leven binnen de politiek. De komende jaren blijft aandacht nodig om het politiek bewust zijn onder jongeren te vergroten. Tijdens Democrazy is gebleken dat het goede gesprek voeren met jongeren vaak erg waardevol is. Dan gaat het niet louter om kennisoverdracht of een spelvorm: als begeleider moet je de materie los durven laten om een diepere dialoog te voeren over democratie en onderwerpen als bijvoorbeeld discriminatie, gelijkheid en overheidsbemoeienis.


Onze conclusie?

Het onderwijs blijft de logische vindplek om jongeren te spreken.
Jongeren hebben een mening en willen zich laten horen, maar dan moet je wel je best doen écht met ze in gesprek te gaan. Initiatieven van scholen en andere partners (er was heel veel aandacht voor jongeren op social media, via projecten et cetera) moeten we als overheid vooral waarderen en niet overnemen. Onze positie als betrouwbaar adviseur is versterkt doordat we een adviserende houding hebben aangenomen in de activiteiten van de Jongerenraad en scholen. Er is goed gebruik gemaakt van ons bestaand netwerk en de nieuwe faciliteiten/technieken die we hebben als provincie (expertise/zoom/webinarstudio). We hebben niet de illusie dat door onze en de activiteiten in Overijssel de opkomst van jongeren gestegen is. Toch hebben we op onze manier geprobeerd daar een steentje aan bij te dragen.
Hoe mooi is het dat de opkomst onder jongeren van 67 procent tijdens de vorige verkiezingen gestegen is naar 80 procent! En onder de groep van 25 tot 34-jarigen zelfs naar 85 procent!

Ons idee?

De politiek leeft als nooit tevoren en zeker voor jongeren. Ons idee is dan ook bij alle verkiezingen, zowel landelijk, gemeentelijk en zéker provinciaal aandacht besteden aan het belang stemmen onder de jongeren van Overijssel. Met centraal het goede gesprek met de jongere. Heb jij hier ideeën bij of 'wil je ook wat met jongeren doen in je beleid?' Laat het ons dan weten via overijsseldoetmee@overijssel.nl