Sportakkoord biedt stevig fundament voor gezonde toekomst waarin iedereen meedoet

Gepubliceerd op 13 november 2020

Sporten en bewegen dragen bij aan een lang en gezond leven waarbij iedereen mee mag doen. Het zorgt ook voor de onderlinge verbondenheid, dankzij verenigingen en andere sportaanbieders. Op donderdag 12 november is samen met alle Overijsselse gemeenten, verenigingen en sportorganisaties het Overijsselse Sportakkoord tot stand gekomen. Met dit sportakkoord wordt een stevig fundament gelegd voor een gezonde en vitale toekomst voor de inwoners van Overijssel.

Juist in deze tijd zien we het belang van gezond en fit zijn in. De coronamaatregelen werpen soms een barrière op om samen te kunnen sporten. Gelukkig weten velen daar - met in achtneming van de regels -  toch oplossingen voor te vinden. “Voor steeds meer inwoners van Overijssel hoort een actieve en gezonde levensstijl bij het ‘nieuwe normaal’. Naast een gezonde levensstijl zorgt sporten en bewegen ook voor plezier en saamhorigheid. En draagt het ook bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig leven voor iedereen. Het is mooi dat dat in dit Sportakkoord terugkomt en we er samen met alle betrokken partijen nu mee aan de slag gaan,” aldus gedeputeerde Roy de Witte. Het Sportakkoord wordt begin 2021 in Provinciale Staten besproken.

Leefbaarheid

Lokaal en regionaal staan sport en beweging centraal. “De sociale structuren van verenigingen, sportscholen en –organisaties versterken de band en leefbaarheid in onze samenleving. Al die sportieve activiteiten zouden niet kunnen bestaan zonder de vele vrijwilligers en betrokken besturen,” zegt Eric Lamsma, programmamanager Overijssels Sport- en beweegakkoord. Vanuit het principe ‘Overijssel Inclusief’ is het uitgangspunt van dit Sportakkoord: ‘iedereen doet mee’. Daarover zegt René de Vent, eveneens programmamanager: “Het gaat erom dat iedereen zich welkom en veilig voelt om mee te doen, maar ook dat sportaccommodaties toegankelijk zijn voor iedereen en dat het betaalbaar blijft.” Ook Maaike Heethaar projectdirecteur van Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 staat vierkant achter het Sportakkoord: het is wetenschappelijk aangetoond dat sporten en bewegen essentieel bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Ze winnen, overwinnen en tonen moed. Ook na de Nationale Spelen willen we iets nalaten, zodat sporten en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking aantrekkelijker blijft. Het sportakkoord draagt eraan bij dat het thema inclusief sporten hoog op de agenda blijft staan.

Duurzaam karakter

Vanuit de inhoud van het Sportakkoord wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van een duurzame en effectieve samenwerking van organisaties in Overijssel op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit. Op die wijze kunnen programma’s en activiteiten worden ontwikkeld met een duurzaam karakter én ontstaat voor sport- en beweegminnend Overijssel een herkenbaar en duidelijk overzicht van het speelveld.

Ambitie

Dit Sportakkoord omvat een gezamenlijke ambitie waarbij het doel is om te komen tot een netwerk van toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders, die een gevarieerd en duurzaam beweeg- en sportaanbod weten aan te bieden waaraan elke inwoner van Overijssel op zijn eigen wijze met plezier en op een veilige en eerlijke manier zorgeloos kan deelnemen. Het is de start voor een breed programma waarin ruimte is om met elkaar projecten te activeren die aansluiten op de vastgestelde ambities.