Staatssecretaris Keijzer (EZK) zet handtekening onder Overijsselse MKB-deal familiebedrijven

Gepubliceerd op 19 augustus 2020

De handtekening staat, dus nu is het officieel: Overijssel krijgt 400.000 euro van het rijk om familiebedrijven te begeleiden en ondersteunen. Op 2 juli ondertekenden staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en gedeputeerde Eddy van Hijum (economie) hiervoor een zogeheten mkb-deal. Doel van de aanpak is om familiebedrijven te stimuleren om te vernieuwen en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid, digitalisering en robotisering. Ook is bedrijfsopvolging een thema. Naast de rijksbijdrage past de provincie eenzelfde bedrag bij, en zijn er bijdragen van onderwijs en brancheorganisaties.

Erkenning

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “De rijkssteun is een enorme erkenning voor wat we hier in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. 70% van de Overijsselse ondernemingen is familiebedrijf. Het is de kurk waar de regionale economie op drijft. Voor de continuïteit is het belangrijk dat deze bedrijven inspelen op actuele maatschappelijke opgaven en technologische uitdagingen. Denk daarbij aan duurzaamheid, digitalisering en robotisering. De ervaring leert dat deze bedrijven daar soms wat hulp van buitenaf bij kunnen gebruiken. De afgelopen jaren hebben we dit kunnen doen bij een aantal koplopers. Ik ben blij dat we dankzij deze mkb-deal de aanpak kunnen uitbreiden naar een veel grotere groep familiebedrijven.”

Klik op onderstaande link om een filmpje te bekijken over de MKB-deal familiebedrijven

Link naar filmpje www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals/family-next

Mkb koesteren

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Als overheden moeten we het mkb koesteren. Zeven van de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. En op hen gaan we onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na corona weer opbouwen. Zij sponsoren de sport- en muziekverenigingen, zij maken de straat gezellig. Om het mkb bij te staan kan de rijksoverheid niet zonder provincies en gemeenten. Zij weten wat hun ondernemers nodig hebben. Met hun lokale partners en netwerken kunnen ze bedrijven ondersteunen als het gaat om digitalisering, versterking van kennisnetwerken, en het vinden van regionale financiers. Deze MKB-deals geven een extra zet aan lokale versterking van het mkb.”

Overijssel is een van de negen mkb-deals die vandaag zijn ondertekend. Het betreft de eerste ronde deals uit het mkb-actieplan van het ministerie. Alle deals ondersteunen het mkb om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Meer informatie over de mkb-deals uit de eerste ronde is te vinden in een digitaal magazine dat het ministerie heeft gemaakt.