Week 13 - 2020 (23 t/m 27 maart)

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Wat wordt er in deze weken gedaan?

De stoomsanering is op 31 januari 2019 stop gezet. De damwanden zijn getrokken tussen 6 februari en 16 maart 2020. De volgende fase is het ophogen van het terrein met ca. 40.000m3 grond.

In de weekberichten melden we welke activiteiten we die specifieke week verwachten.

Olasfa terrein

Het Olasfa terrein wordt opgehoogd grofweg binnen de huidige ringdijk/kade rond het terrein. Aan de IJsselkant wordt de kade nog iets  verlegd. De kade om het terrein wordt verhoogd tot NAP + 6,50m. Dit alles ter voorbereiding voor de aanleg van een parkeerplaats door Abbott.

Op dit moment is de Combinatie op zoek naar partijen zand/grond die geschikt zijn voor de locatie. Omdat er een nieuwe landelijk eis is in relatie tot de PFAS normen, moet de aangevoerde grond aan een aantal specifieke eisen voldoen. Daarnaast probeert de Combinatie Olasfa grote partijen te vinden die per schip kunnen worden aangevoerd zodat de transportbewegingen over de dijk minimaal zijn.

Werkzaamheden door het waterschap

Het waterschap gaat in de toekomst de dijk van de Rijksstraatweg over een grote lengte verstevigen. Het gedeelte van de dijk naast het Olasfa terrein wordt mogelijk al gecombineerd met de ophoog werkzaamheden op het Olasfa terrein zodat over dat deel de situatie definitief zal zijn. De rest van de dijk richting Zwolle wordt dan in een latere fase door het Waterschap verstevigd.

Waterzuiveringsinstallatie

De waterzuivering installatie staat er enkel nog voor noodgevallen, zoals hoosbuien op de locatie. We bekijken of nog meer onderdelen weg kunnen.

Andere werkzaamheden:

De containers die nu nog op het terrein staan worden de komende weken opgehaald.