Week 11 - 2020 (9 t/m 13 maart )

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Wat wordt er in deze weken gedaan?

De stoomsanering is op 31 januari 2019 stop gezet. Op basis van een aangepast saneringsplan waren de streefwaarden voor de stoomgebieden bereikt en kon de stoominjectie worden gestaakt.

Dit betekende nog niet het einde van de activiteiten maar wel het begin van de afbouw van de sanering. Inmiddels zijn we zo ver dat de damwanden kunnen worden getrokken en afgevoerd.

In de nieuwsbrief zullen we aangeven welke activiteiten de komende week worden verwacht.

Vanaf de start (6/2) tot en met vrijdag 14 februari 2020 is kritisch gevolgd hoe het trillen invloed heeft op de omgeving. De trillingsmetingen zijn nauwkeurig beoordeeld en ook de permanente geluidsmeting is geëvalueerd. Beide metingen zijn binnen de normen gebleven. De werktijden worden per dag bekeken en zijn afhankelijk van de voortgang en de af te voeren damwanden. Het trekken van de damwanden gaat voorspoedig en dat betekent dat er ook veel planken moeten worden afgevoerd. Om die reden wordt er gemiddeld tussen 17 en 18 uur gestopt.

Voor vak A2

Dit vak is volledig klaar.

In vak A3 Noord en Zuid

In dit deelgebied zijn alle planken verwijderd

Vak A1:

Deze week gaat men verder met de damwanden van A1. Vorige week gingen de planken er wat minder makkelijk uit en daardoor zullen we pas aan het einde van de week toekomen aan het trekken van de laatste 20 m. Voor deze damwanden geldt dat allereerst een balk met injectielansen worden ingetrild. Tijdens het trekken van deze damwanden wordt namelijk een bentonietmengsel geïnjecteerd.

Waterzuiveringsinstallatie

De waterzuivering installatie staat enkel nog bij voor noodgevallen, zoals hoosbuien op de locatie.

Andere werkzaamheden:

De getrokken damwanden worden vrijwel dagelijks afgevoerd dus dat betekent ook extra vrachtwagen bewegingen.