Drinkwater

Gepubliceerd op 21 oktober 2014

Onder drinkwater wordt water verstaan dat geschikt is voor menselijke consumptie. Hoewel drinkwater in de meeste huizen in Nederland uit de kraan komt is drinkwater niet hetzelfde als leidingwater of kraanwater. Waterleidingbedrijven zuiveren het water waardoor de waterkwaliteit zo goed is dat het voor consumptie geschikt is.

Ingrediënten drinkwater
Naast water bevat drinkwater natuurlijke mineralen en metalen zoals koper, ijzer, seleen en chroom. Doordat Nederlandse waterleidingbedrijven gehouden zijn aan wettelijke normen bevat het Nederlandse drinkwater geen aantoonbare hoeveelheden colibacteriën en streptokokken.

Winning en zuivering
Drinkwater wordt gewonnen door oppompen van grondwater en inname van oppervlaktewater. Daarnaast kan drinkwater ook worden verkregen door ontzilting van zeewater. In Nederland is de verdeling: 60% grondwater, 39% rivierwater (al dan niet in de duinen gezuiverd) en 1% duinwater.

Grondwater
Grondwater is hoofdzakelijk regenwater dat in de grond zakt tot het een ondoordringbare laag tegenkomt. In Nederland zit het grondwater tussen de 40 en 200 meter diep. De bodem fungeert als een filter waardoor grondwater vaak direct geschikt is voor consumptie. Veel uit grondwater gewonnen bron- en mineraalwaters worden dan ook niet verder behandeld. Voor drinkwater gelden echter veel strengere normen qua samenstelling dan voor bron- of mineraalwater. Waterleidingbedrijven moeten grondwater daarom vaak nog verder zuiveren. De behandeling bestaat in de meeste gevallen uit beluchting en zandfiltratie. Soms wordt het water nog onthard.

Oppervlaktewater
Oppervlaktewater is al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt. Oppervlaktewater, zoals de rivier de Rijn en Ijssel, bevat meer verontreinigingen dan grondwater en moet daarom ook meer worden gezuiverd. De prijs van uit oppervlaktewater bereid drinkwater is dan ook hoger dan de prijs van uit grondwater bereid drinkwater.

Verbruik
In Nederland wordt per persoon per dag (2007) gemiddeld 128 liter (drink)water verbruikt. Dat water wordt vooral gebruikt om te douchen, voor het toilet en om te wassen. Hoewel er over het algemeen voldoende water is, probeert de overheid het waterverbruik terug te dringen, om het milieu te sparen. Waterverbruikbesparende oplossingen hebben er voor gezorgd dat het (relatieve) waterverbruik langzaam is teruggelopen. De daling wordt vooral veroorzaakt door nieuwe toiletten en wasmachines die steeds zuiniger met water omspringen. In 2007 wordt de lichte toename van het drinkwatergebruik veroorzaakt door een toename van het gebruik van de douche.

Verbruik drinkwater

2001

2004

2007

Bad

3,7 liter

2,8 liter

2,5 liter

Douche

42,0 liter

43,7 liter

49,8 liter

Wastafel

5,2 liter

5,1 liter

5,3 liter

Toiletspoeling

39,3 liter

35,8 liter

37,1 liter

Was

24,6 liter

19,5 liter

17,2 liter

Afwas

6,0 liter

6,9 liter

6,8 liter