Programma Ruimte voor de Vecht

Gepubliceerd op 15 april 2019

Samen met de dertien partners investeert de provincie Overijssel in het programma Ruimte voor de Vecht, met de volgende doelstellingen:

Waterveiligheid

Klimaatexperts verwachten dat de Vecht in 2050 zo'n 25 procent meer water moet kunnen afvoeren dan nu het geval is. Maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het Vechtdal droge voeten houdt.

Door het water meer ruimte te geven krijgen we bovendien nieuwe mogelijkheden de Vecht ook aantrekkelijker te maken.

Natuur

Nieuwe meanders, extra nevengeulen en open uiterwaarden geven het water van de Vecht meer ruimte. Tegelijkertijd krijgen de Vecht en het Vechtdal daamee een versterking van de natuurlijke waarden.  Met een verrijking van het leven op en rond de rivier als gevolg.

Economie

Een prachtige rivier en een aantrekkelijk Vechtdal zijn een goede basis voor economische ontwikkeling. Denk maar eens aan de recreatie in het Vechtdal. Volgens onderzoek raadt 85 % van de Vechtdalbewoners anderen aan hier vakantie te komen houden. Een aantrekkelijk gebied is van grote waarde, zo blijkt. Recreatie in het Vechtdal is goed voor een omzet van 200 miljoen euro jaarlijks.

Ruimte voor de Vecht biedt daarnaast kansen voor de agrarische sector in het Vechtdal. De combinatie van landschapsbeheer met agrarische activiteiten vormt het uitgangspunt.

Vechtdalidentiteit

Er bestaat een eeuwenoude band van de bewoners van het Vechtdal  met de rivier de Vecht. Toch is die band aan versterking toe. In de loop der decennia nam de transportfunctie en dus  het economisch belang van de rivier af. In het midden van de vorige eeuw was de functie van de rivier teruggebracht tot een open riool voor de aardappelmeelindustrie.

In de 21e  eeuw zien bewoners, ondernemers en ook de bezoekers juist de kracht van een gemeenschappelijke identiteit van Vecht en Vechtdal. De rivier is een bindende factor, historisch, natuurlijk en economisch. De gemeenschappelijke belangen gaan over gemeentegrenzen heen, over de Duits-Nederlandse grens heen. Ruimte voor de Vecht treft maatregelen om de identiteit verder te versterken.