Ruimte voor de Vecht

Gepubliceerd op 9 november 2018

vechtheader

Openbare oproep voor kunstwerk Poort van het Vechtdal en Zwolle

Poort van het Vechtdal en Zwolle

Het is een bijzondere plek waar de Overijsselse Vecht, de A28 en de N340 bijeenkomen. Verschillende werelden komen hier samen: de dynamiek van de stad Zwolle met het bedrijventerrein, tegenover de rust, natuur en water van het Vechtdal.

Deze Poort van het Vechtdal en Zwolle ondergaat de komende jaren een gedaanteverwisseling met de aanleg van de nieuwe Vechtdalroute.

Op deze plaats komt een landmark, een kunstwerk dat de Poort van het Vechtdal en van Zwolle symboliseert. Als partners in het programma Ruimte voor de Vecht plaatsen provincie Overijssel en gemeente Zwolle een openbare oproep voor de kunstopdracht.

Ruimte voor de Vecht en gemeente Zwolle nodigen u van harte uit kennis te nemen van de documenten en u aan te melden bij:

poortvanhetvechtdalenzwolle@overijssel.nl

Mocht u vragen hebben over deze oproep, dan kunt u deze indienen op hetzelfde mailadres.

Het traject

Indienen van vragen                                                    tot 26 november 2018

Antwoordnota                                                            10 december 2018

Indienen inzending met visie op de opdracht              tot 14 januari 2019

Details van de opdracht vindt u bij Kunstopdracht: Openbare oproep Poort van het Vechtdal en Zwolle (pdf, 476 kB)

In het Inspiratiedocument treft u nadere achtergrondinformatie aan: Inspiratiedocument Poort van het Vechtdal (pdf, 5,8 MB)

De projectsite van de N340 geeft tot slot inzicht in de infrastructurele plannen in het gebied.

Contact

Ruimte voor de Vecht en gemeente Zwolle nodigen u uit uw visie op de opdracht in te dienen bij poortvanhetvechtdalenzwolle@overijssel.nl

Mocht u vragen hebben over deze oproep, dan kunt u deze indienen op hetzelfde mailadres.