Landelijke verdringingsreeks

Gepubliceerd op 29 juli 2019

Wat is de verdringingsreeks?

Het is al langere tijd droog in Overijssel. Als de droogte verder aanhoudt werken we in Overijssel met een verdringingsreeks die aansluit op de landelijke verdringingsreeks.

Waarom gebruiken we een verdringingsreeks?

Als water schaars wordt, willen we water gebruiken voor de meest belangrijke doelen. Door vooraf aan te geven hoe we belangen tegen elkaar afwegen, bieden we duidelijkheid aan alle gebruikers.

Hoe werkt de verdringingsreeks?

De verdringingsreeks bestaat uit 4 categorieën. Categorie 1 is de meest belangrijke categorie. Bij schaarste proberen we eerst het watergebruik in categorie 4 zo ver mogelijk terug te dringen. Daarna categorie 3. Enzovoort.

  • Categorie 1: Deze categorie beschermt de meest belangrijke waterfuncties. Zoals veiligheid van dijken.
  • Categorie 2: Deze categorie beschermt onze drinkwatervoorziening en energievoorziening.

Beide categorieën vallen onder het verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. De provincie gaat over categorie 3 en 4.

  • Categorie 3: Deze categorie beschermt ‘kleinschalig hoogwaardig gebruik’. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld gewassen met een hoge waarde (zoals bedrijven met fruitbomen of sierheesters) of proceswater voor belangrijke industrie.
  • Categorie 4: Deze categorie beschermt overige belangen. Bijvoorbeeld waterrecreatie en gewassen met een lagere waarde dan categorie 3, (zoals snijmais en gras ten behoeve van veevoeding)

Wanneer gebruiken we de verdringingsreeks?

De verdringingsreeks treedt in werking bij langdurige droogte. Provincie Overijssel, de Waterschappen, Vitens en de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente volgen de situatie. Zij geven gezamenlijk aan wanneer de verdringsreeks in werking treedt, nadat de Rijksoverheid daarover een besluit heeft genomen.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment roepen alle partijen hun klanten en achterban op om zo zuinig mogelijk om te gaan met water. Iedereen kan daar aan bijdragen door bijvoorbeeld zo kort mogelijk of niet te douchen, tuinen niet of nauwelijks te besproeien en ander waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.