Zwemmen, dat kan in de aangewezen zwemplassen!

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Door het aanhoudende warme en droge weer kan de kwaliteit van oppervlaktewater afnemen. Het advies is daarom om alleen verkoeling te zoeken bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Alleen bij deze locaties wordt de zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid onderzocht en wordt er ook gewaarschuwd wanneer deze onvoldoende blijkt.

Zwemmen in zwemwaterlocaties kan in Overijssel op ruim 40 aangewezen locaties of in zwembaden. De provincie houdt toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Dit gebeurt onder ander door het beoordelen van laboratoriumanalyses en inspecties van de Overijsselse zwembaden. Bij overschrijding van de normen kan de provincie handhavend optreden.

Zwemmen in rivieren en kanalen is zeer gevaarlijk

Vanwege de scheepvaart en als gevolg van de stroming van het water is het niet verstandig om in rivieren en kanalen te zwemmen. Zwemmen in de vaargeul is bovendien verboden.
De stroming in rivieren is niet overal even sterk waardoor mensen er onverwacht door gegrepen kunnen worden. Ook ontstaan er onder water draaikolken die zwemmers naar beneden kunnen trekken. In de zomer zijn de waterstanden in de grote rivieren extra laag. Bij aanhoudende droogte staat er alleen nog water in de vaargeul. De rivieren zijn dan ondieper en smaller en lijken misschien veiliger maar zijn dat niet. Juist dan kan de stroming extra verraderlijk zijn.
Een binnenvaartschip verplaatst tonnen water, wat minuten nadat een schip is gepasseerd nog steeds een uitwerking heeft. Daardoor kan het gebeuren dat iemand die veilig in ondiep water denkt te staan, wordt meegetrokken met het terugtrekkende water. Onderschat ook de zuigende kracht van een schroef niet. Deze kan een ervaren zwemmer meetrekken.
Voor een schipper van een groot schip is het bovendien bijna onmogelijk om zwemmers te zien.

Informatie over de waterkwaliteit bij aangewezen zwemplassen

Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, worden de aangewezen zwemplassen in Overijssel in de gaten gehouden. Op www.zwemwater.nl  en in de Zwemwater app staan de officiële zwemlocaties in heel Nederland. Daar vindt u ook actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit, toegankelijkheid, voorzieningen en andere bijzonderheden.
Ook op het informatiebord bij de zwemlocatie is deze informatie te vinden.

Waarschuwingen in Overijssel

Op dit moment gelden er o.a. waarschuwingen voor de volgende locaties:

 • Kolkbad Den Nul, Rijksstraatweg 109 , 8121 SR Olst: Negatief zwemadvies  (vanaf 25 07 2018); Zwemmen ontraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/ darmklachten, Gezondheidsrisico.
 • Agnietenplas Oost en West, Agnietenbergweg, Zwolle: Waarschuwing (vanaf 24 07 2018); Waarschuwing voor zwemmersjeuk. Kans op huidirritatie.

Blijf altijd alert

Ondanks dat de waterkwaliteit bij de aangewezen zwemwaterlocaties wordt gecontroleerd, kan deze tussentijds veranderen. Als u over de waterkwaliteit twijfelt, ga dan niet zwemmen.

Tips voor zwemmers in zwemplassen

 • Zwem niet in rivieren. De stroming is vaak te sterk;
 • Zwem nooit in de buurt van schepen, afvoerleidingen en in sterk stromend water.
  Bij bruggen en sluizen is zwemmen verboden;
 • Ga nooit alleen zwemmen. Houdt kinderen in de gaten;
 • Duik nooit in ondiep of troebel water;
 • Ga niet zwemmen in drijflagen van algen (vettige groene laag op het water);
 • Probeer zo min mogelijk water binnen te krijgen;
 • Ga niet zwemmen als u zich niet goed voelt, of minder weerstand tegen ziekten hebt;
 • Gooi geen etensresten of verpakkingen in het water. Hierdoor kunnen zich bacteriën vormen;
 • Houdt u aan de regels en let op waarschuwingsborden en afzetlinten;
 • Was uw handen voor het nuttigen van voedsel;
 • Ga na het zwemmen eerst douchen;
 • Zwemmen bij ziekte of met open wonden wordt afgeraden.

De provincie ontvangt op dit moment ook opvallend veel meldingen over niet aan het zwemwater te relateren klachten. Het gaat daarbij met name om gevallen van oververhitting en zonnesteek. Zoek daarom ook regelmatig de schaduw op als u aan een plas zit. Bedek uw hoofd en nek en zorg dat u voldoende water drinkt.


Meld uw klachten

Heeft u klachten over de waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne, dan kunt u deze bij de Provincie Overijssel melden via

ons formulier www.overijssel.nl/loket/meldpunt-overijssel of

bel ons Meldpunt Overijssel: 038 425 24 23 (24/7 bereikbaar).