Droogte in Overijssel

Gepubliceerd op 13 augustus 2018

droogte in Overijssel

Vanwege de aanhoudende droogte is er vanaf begin augustus 2018 in heel Nederland sprake van een watertekort. We moeten spaarzaam omgaan met water.

Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is. Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De grondwaterstand daalt, zeker op de hoge zandgronden van het land, zoals in Twente. De natuur verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers moeten oppassen voor onder andere blauwalg en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte. De voorspelling is dat het droge weer ook de komende weken aanhoudt.

Wees zuinig!

Laat dat autowassen maar even zitten. En je tuin sproeien is op dit moment ook niet handig. We moeten nu heel zuinig omgaan met water. Niet alleen met het drinkwater, maar ook met het grondwater en oppervlaktewater.

De drinkwatervraag is op dit moment tot 40% hoger dan normaal, ondanks de vakantie. Twente en de Achterhoek zijn de droogste gebieden van Nederland. Gebruik het water dus alleen voor het hoognodige. Maar vergeet de persoonlijke hygiëne niet!

Als we nu slim met water omgaan voorkomen we dat er straks strengere maatregelen moeten komen. Deze oproep doen wij als waterbeheerders: Vitens, de waterschappen en provincie Overijssel.

Ieder in zijn rol

In Overijssel spelen er verschillende partijen een belangrijke rol rond het onderwerp 'droogte'.

Waterschappen

Er zijn twee grote waterschappen in Overijssel. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

 1. Het Waterschap Vechtstromen beslaat onder andere delen van Salland en Twente.
  https://www.vechtstromen.nl/
 2. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta beslaat delen van Salland en de Kop van Overijssel.
  https://www.wdodelta.nl/

Vitens

Dit bedrijf zorgt voor winning van drinkwater, zuivering van water en levering aan inwoners. Door het hoge verbruik in deze warme en droge tijden kan de waterdruk lager zijn. Op haar site heeft Vitents veel bespaartips voor consumenten.

https://www.vitens.nl/warmte

Provincie Overijssel

Als provincie gaan we over tal van beleidsterreinen die betrekking hebben op de leefomgeving in Overijssel. Bijvoorbeeld waterkwaliteit (zwemwater), bruggen en sluizen, wegen en natuur. Droogte raakt aan heel veel van deze onderwerpen waar we als provincie actief mee zijn. Natuurlijk hebben we ook nauw contact met de 25 gemeenten in Overijssel.

De veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s zijn ingesteld om inwoners beter te beschermen tegen de risico’s van branden, rampen en crises. In Overijssel hebben we twee veiligheidsregio’s.

 1. Veiligheidsregio IJsselland gaat over ongeveer de westelijke helft van Overijssel.
  https://www.vrijsselland.nl/
 2. Veiligheidsregio Twente gaat over ongeveer de oostelijke helft van Overijssel.
  http://www.vrtwente.nl/

Zwemmen; alleen in aangewezen zwemplassen!

Door het warme en droge weer kan de kwaliteit van het oppervlaktewater afnemen. De provincie houdt toezicht op kwaliteit, hygiëne en veiligheid van ruim 40 zwemlocaties.

Op www.zwemwater.nl vindt u actuele informatie.

Let op,  zwemmen in rivieren of kanalen is levensgevaarlijk. Doe dat niet.

Actueel