Water in Overijssel

Gepubliceerd op 30 september 2014

Omgevingsvisie

omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staan vijf centrale thema's voor het waterbeheer beschreven.

Waterveiligheid

Overstroomd gebied

Dijken beschermen de bevolking tegen overstromingsgevaar. Maar de komende jaren is er meer nodig.

Grondwater

Grondwater

Grondwater wordt gebruikt voor onze eigen drinkwatervoorziening, maar ook in de akkerbouw en veeteelt.

Gebiedsdossiers

Waterwingebied

Bekijk hier de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen in Overijssel.

Projecten

Projecten

Overijssel werkt mee aan tal van waterprojecten waarvan er hier een aantal staan weergegeven.

Wateratlas

Wateratlas Overijssel

De wateratlas is een nieuwe digitale atlas met de belangrijkste watergerelateerde kaarten van Overijssel.

Varen

Stel in punter

Vaarwaterkaarten, provinciale brug- en sluistijden en actuele vaarwegprojecten en onderhoud aan kanalen.

Zwemwater

zwemwater

Waar kan ik zwemmen? Actuele zwemwaterkwaliteit in openbare plassen. En formulieren voor eigenaren en beheerders van zwemlocaties.

Waterschappen

In Overijssel beheren drie waterschappen het oppervlakte- en grondwater. Zij zijn verantwoordelijk voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Zij voorkomen wateroverlast en zuiveren ons afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Ons Water, de landelijke watercampagne

Win-win water: drinkwater voor nu en later!

Voorkant inspiratieboek 'Win-win water: drinkwater voor nu en later'

'Win-win water' is een inspiratieboek dat laat zien welke functies en initiatieven goed samen gaan met drinkwaterwinning.

REFLECT

Wat mag er in grondwaterbeschermingsgebieden?

REFLECT maakt dit snel duidelijk.