Graven van proefsleuven

Gepubliceerd op 6 juni 2019

Komende drie weken graven we proefsleuven op verschillende plekken langs de N340, N48 en N377. Proefsleuven zijn gaten in de vorm van smalle rechthoeken, die we graven om te kijken waar de kabels en leidingen in de grond liggen. Die informatie hebben we later nodig, als de kabels en leidingen verlegd moeten worden om plaats te maken voor het nieuwe wegontwerp. Veel proefsleuven liggen in de berg en worden dezelfde dag gegraven en gedicht, zodat er geen open gaten langs de weg blijven liggen.

Planning

  • In week 24 t/m 26 graven we proefsleuven bij de aansluiting van de N340 op de A28, bij de N377 bij Balkbrug, bij de aansluiting op de N48 en op diverse locaties bij kruispunt De Pol.
  • In week 24 en 25 willen we in de (buiten) bermen langs fietspaden / parallelwegen de proefsleuven graven.
  • In de bermen langs de fietspaden staat dan een bermafzetting, voorzien met verkeerskegels en afzethek, i.v.m. de veiligheid voor passerende fietsers.
  • In week 26 graven we in de tussen-/ buitenberm van de N377, ter hoogte van de aansluiting met de N48 en kruispunt De Pol. Ook dan staat in de bermen langs de fietspaden een bermafzetting.

Het wegverkeer heeft geen last van deze werkzaamheden.