Nieuwsbrieven

Gepubliceerd op 11 februari 2019

Rectificatie

In de papieren nieuwsbrief van februari 2019 is per abuis een foutje geslopen. Op pagina 4 staat bij optimalisatiemaatregel 6 dat het viaduct bij Drogteropslagen óver de N377 heen gaat. Dat is niet juist. De provinciale weg wordt verhoogd en gaat straks over de Drogteropslagen heen.

In de digitale versie is deze fout hersteld. De nieuwsbrief die u hiernaast kunt downloaden is dus correct.