Het optimalisatiepakket

Gepubliceerd op 6 maart 2019

De maatregelen die hieronder genoemd worden vormen samen het optimalisatiepakket. Dat betekent dat de aanbieders in de aanbestedingsperiode moesten aangeven hoeveel maatregelen zij, op basis van de rangorde, konden uitvoeren binnen de plafondprijs die gesteld werd.

In januari 2019 is de opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden gegund aan BAM Infra. In hun aanbieding hebben zij aangeboden alle vijftien maatregelen uit het optimalisatiepakket ook uit te voeren. Dat betekent dat alle onderstaande maatregelen binnen het project Vechtdal Verbinding worden gerealiseerd.

Vaststelling door Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten hebben in maart 2015 onderstaande maatregelen en hun rangorde vastgesteld. In een brief (pdf, 752 kB) hebben zij daar Provinciale Staten over geïnformeerd. Als u op de maatregel klikt kunt u meer lezen over deze betreffende locatie, zoals de score op de termen veiligheid, leefbaarheid en doorstroming.

De rangorde

 1. Herinrichting traverse Nieuwleusen; (pdf, 550 kB)
 2. Rotonde Industrieweg en afsluiten oversteken; (pdf, 516 kB)
 3. Rotonde Sluis IV; (pdf, 509 kB)
 4. Verleggen op-/afritten en verkeerslichten N377/N48; (pdf, 488 kB)
 5. Opwaarderen parallelwegen schoolroutes N340; (pdf, 1,1 MB)
 6. Viaduct kruispunt Drogteropslagen; (pdf, 463 kB) (bekijk hier een visualisatie in 3D)
 7. Verkeerslichten en opheffen doorsteken kruispunt De Pol (pdf, 459 kB);
 8. Parallelwegen N340 opwaarderen (excl. schoolroutes); (pdf, 1,1 MB)
 9. Turborotonde en fietstunnel Dennekamp; (pdf, 497 kB)
 10. Tien faunamaatregelen langs de N340 (pdf, 459 kB);
 11. Ecoduct N48; (pdf, 430 kB)
 12. Fietstunnel Welsummerweg; (pdf, 442 kB)
 13. Fietstunnel Oudleusen-Oost; (pdf, 479 kB)
 14. Fietstunnel Wildbaan; (pdf, 469 kB)
 15. Ecoduct Vlierbelten (pdf, 430 kB).

Aanvullende documenten

Overzichtskaart met maatregelen in rangorde (pdf, 1,5 MB)

Prioriteringstabel optimalisatiepakket (pdf, 583 kB)

Aanpassing optimalisatiepakket door besluitvorming Provinciale Staten op 17 februari 2016

De maatregelen die in bovenstaande overzichtskaart zijn doorgestreept zijn deels opgenomen in het verbeterpakket en deels vervallen, omdat het ontwerp naar aanleiding van eerder gemelde budgetspanning anders is ingevuld. De geluidsisolerende maatregelen bij Ankum en Oudleusen, de fietstunnel in de N48 bij de Hessenweg-west en de weefvakken Balkerweg-Arrierveld zijn opgenomen in het verbeterpakket en de turborotondes bij de Maneweg en Hessenweg-west zijn vervallen.

Deze aanpassingen hebben geen invloed op de rangorde zelf en hebben tot gevolg dat de kans op realisatie voor sommige maatregelen juist toeneemt.