Wat gaat er gebeuren

Gepubliceerd op 21 maart 2019

Er staan veel veranderingen in de planning voor de Vechtdal Verbinding. Deze zijn samengevat in het verbeterpakket met o.a. overzichtskaarten van het gebied, en in het optimalisatiepakket met daarin de verbetervoorstellen per verbetermaatregel.

Verbeterpakket

Op de overzichtskaart ziet u de uitwerking van de plannen voor de N340, de N48 en de N377. De groene maatregelen vormen het verbeterpakket. Deze maatregelen worden sowieso uitgevoerd door de aannemer in de uitvoeringsfase. Meer informatie over het verbeterpakket.

Overzichtskaart maatregelen juni 2017

Klik op de kaart voor de vergroting

Optimalisatiepakket

Daarnaast is ook een optimalisatiepakket samengesteld. Tijdens de aanbesteding heeft de aannemer aangegeven dat hij alle extra maatregelen uit dit pakket kan uitvoeren binnen de plafondprijs die gesteld wordt voor de uitvoering van het project. De blauwe getallen komen overeen met de optimalisatiemaatregelen. Meer informatie over het optimalisatiepakket.